een tafeltje reserveren?

Met dit formulier kunt u een tafeltje aanvragen, antwoord volgt binnen de 8u.
U ONTVANGT ALTIJD EEN BEVESTIGING VAN ONS.
ZONIET, DAN IS ER IETS FOUT GELOPEN. NEEM DAN ZEKER OPNIEUW TELEFONISCH CONTACT OP MET ONS (noteer uw telefoonnr zonder spaties)

Aanvragen voor het middagmaal niet later dan 11u30 versturen.
Aanvragen voor het avondeten niet later dan 17u30 versturen.
Daarna kunt u ons altijd telefonisch contacteren om te reserveren:
057 218 218